Grąžinimo sąlygos

 Jeigu Jūsų netenkina įsigytos prekės, susisiekite su mumis, nurodydami užsakymo datą, numerį, prekės modelį ir konkrečią priežastį el. paštu:   gabriele@4kedutes.lt

Atsakysime Jums  per 5 darbo dienas nuo el. laiško gavimo. Didžiausia mūsų vertybė – klientai, todėl visuomet stengiamės rasti kompromisą.

 

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

- Prekės nebuvo naudojamos;

- Prekės nebuvo sugadintos;

- Kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;

- Nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės;

- Grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos ir išlaikiusios savo prekinę išvaizdą;

- Prekės nebuvo skalbtos.

 

DĖMESIO! Individualių užsakymų grąžinimas negalimas. Kadangi viskas derinama individualiai, tiek spalvos tiek dydžiai, ir paprastai, nei mes, nei Klientai negalime būti tikri dėl galutinio rezultato. Jei nesate pasiryžę prisiimti rizikos dėl Jūsų pageidavimų įgyvendinimo, rekomenduojame pasirinkti standartinius modelius, kurie yra technologiškai ir vizualiai išbandyti.

 

Jei buvo atsiskaityta dovanų kuponu

Dovanų kuponas į  grynus pi­ni­gus ne­kei­čia­mas.
Įsi­gi­jus pre­kę ir ja nu­si­vy­lus, tu­rite tei­sę ją grą­žin­ti va­do­vau­jan­tis tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tais rei­ka­la­vi­mais, ta­čiau ku­po­nas nebus iš­gry­nin­tas t. y. jei­gu bu­vo at­si­skai­ty­ta do­va­nų ku­po­nu – pir­kė­jui grą­ži­na­mas do­va­nų ku­po­nas.
Pra­lei­dus do­va­nų ku­po­no ga­lio­ji­mo ter­mi­ną ne dėl par­da­vė­jo kaltės, pasiliekame teisę nevykdyti var­to­to­jo rei­ka­la­vi­mo dėl pre­kių, pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo do­va­nų ku­po­no pa­grin­du. Pa­si­bai­gus do­va­nų ku­po­no ga­lio­ji­mo ter­mi­nui, vi­sos var­to­to­jo ir par­da­vė­jo tei­sės ir pa­rei­gos bai­gia­si, to­dėl var­to­to­jo rei­ka­la­vi­mas ga­li bū­ti ten­ki­na­mas tik par­da­vė­jui  ge­ra­no­riš­kai su­ti­kus.

 

Grąžinama suma yra be siuntimo mokesčio, t.y. grąžinama tik prekės vertė. Iškilus klausimams prašome kreiptis: Telefonu +370  601  37274 arba el. paštu gabriele@4kedutes.lt

 

  

Rašyk
Skambink