• Elektroninis DOVANŲ KUPONAS

Prekės kodas: DO0007

Turimas kiekis: Pagaminti galime

Dovanų kuponas

€20.00

Dovanų kuponas

Jei Jums patinka Keturių Kėdučių gaminiai, bet dvejojate, ką išrinkti mylimiem mažyliam, visada galite įteikti ir dovanų kuponą - tiesiog pasirinkite pageidaujamą sumą. Ir sveikinimą :) 

Dovanų kuponą išsiųsime elektroniniu paštu.

 

Dovanų kuponas į grynuosius pinigus nekeičiamas.

 

P.S.Užsakymo formoje, pristatymo pasirinkimuose, reikia rinktis "Atsiėmimas vietoje".

 

P.S.S. Renkantis sumą, skliausteliuose matyste, kiek Jūsų pasirinkta suma yra didesnė už minimalią 20 Eur sumą. Pvz. pasirikus 50 Eur sumą matysite taip: 50(+30 Eur), t.y. 20 Eur (minimali suma) + 30Eur =50 Eur . Kitaip tariant į sumą skliausteliuose nekreipkite dėmesio, ji yra tik informacinio pobūdžio :)

SVARBU!
Dovanų kuponas į  grynus pi­ni­gus ne­kei­čia­mas.
Įsi­gi­jus pre­kę ir ja nu­si­vy­lus, tu­rite tei­sę ją grą­žin­ti va­do­vau­jan­tis tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tais rei­ka­la­vi­mais, ta­čiau ku­po­nas nebus iš­gry­nin­tas t. y. jei­gu bu­vo at­si­skai­ty­ta do­va­nų ku­po­nu – pir­kė­jui grą­ži­na­mas do­va­nų ku­po­nas.
Pra­lei­dus do­va­nų ku­po­no ga­lio­ji­mo ter­mi­ną ne dėl par­da­vė­jo kaltės, pasiliekame teisę nevykdyti var­to­to­jo rei­ka­la­vi­mo dėl pre­kių, pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo do­va­nų ku­po­no pa­grin­du. Pa­si­bai­gus do­va­nų ku­po­no ga­lio­ji­mo ter­mi­nui, vi­sos var­to­to­jo ir par­da­vė­jo tei­sės ir pa­rei­gos bai­gia­si, to­dėl var­to­to­jo rei­ka­la­vi­mas ga­li bū­ti ten­ki­na­mas tik par­da­vė­jui  ge­ra­no­riš­kai su­ti­kus.

Rašyk
Skambink